De siste fire årene har altfor tydelig vist at Kristiansand kommune ikke hadde de nødvendige forutsetninger for å annektere to for så vidt rurale småkommuner. Dette kan vi lese i valgresultatet 4 år etter der godt over 40 prosent av velgerne faktisk ville ut av Kristiansand. For det sittende bystyret og ordfører bør disse tallene leses med dyp bekymring.

Skal «nye» Kristiansand bli en kommune for alle, kan kanskje våre folkevalgte begynne med å stille seg spørsmålet: hvorfor ville de ut?

Den vinnende siden har ofte forklart det med at motparten er en gruppe mennesker som verken er interessert eller sågar i stand til å innhente kunnskap. Eller som en av mine sambygdinger oppsummerte på FB etter valget: fornuften 1. bygdetullinger 0.

Jeg tror mange stemte for oppløsning fordi de føler å ha mistet noe på veien. Dette går på helt sentrale faktorer som identitet og tilhørighet samt det faktum at by og land egentlig aldri har gått hand i hand. Vi er redde for å miste bygda. Jeg tror folk i byene stort sett har et positivt bilde av folk i distriktene, med unntak av noen som har sett en bonde med en altfor dyr traktor er de stor sett behagelig uinteresserte.

Skepsisen den andre veien stikker dypt. Pirker man litt i lakken på våre rurale medborgere, vil det nok overraske mange byfolk hvilke beskrivelser byen vil være gjenstand for.

Så kan man feie dette under teppet som grunnløse fordommer og oppfatninger, eller man kan velge å ta det på alvor med det mål for øyet å skape en kommune der det er mulig å sameksistere på tross av at der finnes kulturelle forskjeller mellom Finsland og Voie.

Jeg tror mange i Søgne og Songdalen ønsker å bo i Kristiansand kommune, men de ønsker ikke å bo i byen!

Det er på tide at kommunen tar dette på alvor og erkjenner at de to som har flyttet inn, kanskje er bittelitt annerledes.

Det er her min bekymring er forankret.

Majoriteten av Kristiansand bystyre har de siste to årene dratt offerkortet og holdt fokus på den urettferdigheten de selv mener seg utsatt for av sittende regjering. Denne tiden kunne de ha brukt på å forsøke å forstå hvorfor det var så mange som ville ut?

Uansett så blir vi nå i Kristiansand!