Vi har nok med turen til apoteket, irritasjonen over dem som ikke bruker blinklys og frustrasjonen over mopeder uten lydpotte.

Men nå har en representant PP virkelig kommet med et entusiastisk forslag om fritak for elevers undervisning om kunnskap som foreldrene ikke liker. Dette kan utvikles videre til et standardisert skjema som ikke bare gjelder kjønn og seksualitet, men som man kan sende skolen for å be om fritak for all kunnskap som kan rokke ved tro og fordommer.

Listen over mulige temaer kan være fritak fra geografiundervisning som legger til grunn at jorden er rund og ikke flat. Fritak fra undervisning som påstår at jordas alder er mer enn 6000 år. Fritak for annen undervisning i matlaging enn pannekaker og fiskeboller (fritaket her bør bare gjelde gutter. Jentene kan etter behov utvide kunnskapen med husmorskole).

Fritak fra prosentregning for dem som foretrekker promille. Fritak for skjermbruk for dem som mener at alt var bedre før. Fritak for undervisning som kan få elevene til å reflektere og tenke selv. Bare fantasien setter grenser for fritakene en kan søke om.

Og så kan vi andre glede oss over at skjema for fritak fra politikere med utspill som ikke hører hjemme i et samfunn som skal bygge på respekt og inkludering, deles ut i begynnelsen av september.