Etter to år med pandemi tåler ikke elevene mer. Det sier foreldre, skoleledere, helsesykepleiere, ordførere og elevene selv. Streiken i skolen er dødsstøtet for de unges helse og utdanning, hører vi. Man får inntrykk av at en streikende lærer er verre for landet enn et aggressivt koronavirus.

For det første ble det gitt mye bra undervisning i de to pandemiårene; det opplevde jeg på en videregående skole både her i Kristiansand og i Stavanger. Altså var det en tabbe å avlyse eksamen sist år. Avgjørelsen fortalte nemlig elevene at de var noen skadeskutte stakkarer.

For det andre streiker lærerne for noe mer enn å få feitere lønn. Yrkesgruppa er riktignok blitt hengende etter i forhold til andre sektorer i det offentlige, og en lektor (minst fem års utdanning) tjener langt under 700.000 i året. For samfunnet burde det være bekymringsfullt at hvert femte menneske som underviser i skolen, mangler godkjent utdanning.

Naturligvis svir streiken for noen. Slik er det alltid i en arbeidskonflikt, som er en del av vårt kostelige demokrati. Skole og helse bør være bærebjelkene i offentlig sektor, og da må yrkesutøverne her lønnes anstendig.

Streiker sykepleierne, blir det raskt tvungen lønnsnemnd. Derfor tjener de altfor lite. Hittil har ikke myndighetene grepet inn i skolekonflikten. Men noe tilbud de streikende kan godta, er heller ikke kommet.

Nå er det på tide at folk som besværer seg over ulempene ved skolestreiken, heller retter frustrasjonen mot arbeidsgiveren KS: Kom med et akseptabelt tilbud til lærerne, slik at norsk skole får flere gode, kvalifiserte folk.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.