Fædrelandsvennen nyter høy tillit og respekt hos meg og de aller fleste kristiansandere som den eneste og dominerende dagsavisen i vår relativt lille by. Det stiller særlig høye krav til presseetikk og nøysomme vurderinger av omtale av anklager mot enkeltgrupper eller enkeltpersoner.

Jeg er enig med både Kristian Mjåland og Steinar J. Olsen, men jeg syntes mediet som faktisk publiserte saken slipper billig unna. I denne saken har FVN bommet fullstendig, og jeg mener den originale saken møter utfordringer med Vær Varsom-plakaten på flere punkter.

For det første: Punkt 3.9 - Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Det er en tydelig skjev maktfordeling mellom to av byens rikeste (og derav mektigste) mennesker og en russegruppe bestående av 18-årige vgs-elever. Det virker ikke å ha spilt særlig inn i den redaksjonelle vurderingen.

Både med tanke på medieerfaring og (u)vitenhet, er det problematiske forskjeller mellom anklager og de anklagede i saken. To mennesker med mye medieerfaring og eksklusiv tilgang (vitenhet) til det påståtte kildematerialet (som heller ikke FVN fikk tilgang til?) som beviser guttenes kokainbruk, anklager altså en ungdomsgjeng som verken har noe som helst erfaring med å møte kritiske journalister (som blant annet brukte bussens russesanger for å fremføre et poeng i mangelen på kildemateriale), eller kan motbevise anklagene med noe annet enn egen ære og samvittighet.

Det blir ord mot ord, men FVN gir her anklager (for) mye plass til å utbrodere anklagene uten at mediehuset selv virker til å ha forsøkt å verifisere påstandene. Det er svært urettferdig overfor en gruppe som selvsagt blir overveldet når landsdelens største mediehus skal gjengi anklager som kan få konsekvenser for resten av livene deres.

For det andre: Punkt 4.5 - Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. I saken skriver FVN at Kurt Mosvold har gjort «grundige undersøkelser og observasjoner» som resulterte i oppsigelsen av leiekontrakten for en russebuss som hadde lager hos han. FVN vil nok si at dette er påstander Mosvold eier og må stå innenfor selv, men det er likevel deres ansvar å gjøre vurderingen om dette er i tråd med god presseskikk å publisere eller ikke.

Saken går langt i å implisere at disse guttene faktisk har brukt kokain, og igjen, de har ingenting de kan motbevise all den tid kildene for observasjonene holdes skjult. I tillegg bygges saken ut med bekymringer fra politiet og andre om økt kokainbruk blant unge. Denne problematikken kunne, og har, FVN skrevet om helt fint uten å gjengi anklager mot 18 år gamle gutter som står helt forsvarsløse i denne saken. Fædrelandsvennen presiserer ikke godt nok at disse guttene ikke er etterforsket, siktet, tiltalt eller dømt av politiet eller rettsvesenet som er landets myndigheter for etterforsking av narkotikalovbrudd. Det er i strid med hva VVP 4.5 krever av god presseskikk i møte med saker som dette.

For det tredje, og mest alvorlige: Punkt 4.7 - Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Det finnes kun 2 (!) russebusser i Kristiansand, begge på skolen som i saken omtales som «KokaG». For alle på min alder, og for mange foreldre med barn på vår alder, skal det ikke mye lesing til for å forstå hvem denne saken dreier seg om når FVN skriver at det er en russebuss bestående av gutter fra Kristiansand, og attpåtil bygger ut saken med omtale av KKG.

I stedet for å skrive at kontrakten var med en russegruppe i Kristiansandområdet (som det finnes svært mange av), velger FVN å omtale gruppen som en buss bestående av gutter fra Kristiansand. Det gir unødvendig klare indifikasjonstegn for mange lesere. Slik omtale kan få alvorlige konsekvenser for guttene det gjelder, både med tanke på jobbmuligheter og andre dører som muligens lukkes for resten av livet. Ikke fordi de er dømt for narkotikabruk gjennom den rette veien, altså i rettssystemet vårt, men fordi et stort mediehus velger å ta to mektige menn på ordet og gjengi ganske detaljerte anklager om guttenes påståtte narkotikalovbrudd.

Selv har jeg blitt kontaktet av både foreldre og personer i russegruppen det gjelder som er svært frustrerte. De føler seg forhåndsdømt og unødvendig identifisert, i en sak som strengt tatt har liten nyhetsverdi oppi det hele. «Alle» vet nå at de angivelig har brukt kokain. Igjen: FVN kunne fint laget flere nyhetsverdige saker om kokainbruk blant unge uten denne inngangen. Det vitner om journalistisk latskap og dårlig presseskikk. Og det sitter langt inne for meg å skrive.

Det holder ikke å gjemme seg bak Mosvold og Gundersens uttalelser. Det er redaksjonen som ene og alene er ansvarlige for hva de publiserer, vel vitende om konsekvensene en slik sak kan få for disse unge menneskene, som dessverre mange av oss vet hvem er på grunn av publiseringen.

Jeg forventer faktisk bedre av byens eneste store, seriøst redaksjonelt styrte mediehus.