Den europeiske villreinen har det ikke bra og finnes i dag nesten bare i Norge. Her hadde den tidligere store sammenhengende leveområder og kunne vandre fritt mellom gode beiter. Så kom veiene og jernbanene som skulle binde landet sammen, men som delte det opp for fjellets nomade. Deretter kom kraftutbyggingen som skulle bygge landet, men som demmet det ned for villreinen.

I nyere tid fulgte hyttefeltene og alpinanleggene som skulle gi oss høyfjellsluksus og skape vekst i slunkne kommunekasser, men som spiste enda mer av villreinens områder.

Sakte, men sikkert har villreinen blitt presset fra alle kanter. Nå står den igjen i et kjerneområde. Varsellampene er skrudd på, og fredag legges det fram forslag til tiltaksplaner for seks sårbare villreinområder i Sør-Norge, deriblant Setesdal. Jeger, fjellvandrer og grunneier Ivar Mjåland har lest Statsforvalterens siste innstilling til forslag for Ryfylke- og Setesdalsheiene og oppsummerer i Fædrelandsvennen tirsdag at det i stor grad handler om å fjerne allmennhetens mulighet til bruk av DNTs hyttenett. Han beskriver forslagene som «forstemmende lesning».

Fredag legges det fram forslag til tiltaksplaner for seks sårbare villreinområder i Sør-Norge, deriblant Setesdal., skriver forfatterne. Foto: Johs. Bjørkeli

DNT kan skrive under på at summen av de forslagene vi til nå har sett for de ulike områdene, vil få dramatiske konsekvenser for friluftslivet i fjellet. Vi jobber kontinuerlig for et friluftsliv som ikke truer villreinen, og vi har allerede stengt hytter, flyttet stier, redusert åpningstider og lagt ned mye arbeid i å informere våre gjester og andre om hvordan de kan ta hensyn til villreinen. Blant annet legger vi gjennom turplanleggeren ut.no, som brukes av millioner, til rette for at folk velger bort turer på bestemte tider av året eller i særlig sårbare områder. Vi er koblet på prosessene som skal lede fram mot tiltaksplaner for de ulike villreinområdene, og vi er forberedt på at det kan være nødvendig å stenge eller flytte utvalgte hytter og ruter.

Men tiltakene må være forholdsmessige og kunnskapsbaserte. Går alle forslagene om nedskalering og stengning av DNTs tilbud som nå ligger på bordet, gjennom, står store deler av tilbudet i fjellet i Sør-Norge på spill. Med det står også den norske friluftskulturen på spill.

Går alle forslagene om nedskalering og stengning av DNTs tilbud som nå ligger på bordet, gjennom, står store deler av tilbudet i fjellet i Sør-Norge på spill.

Mjåland har rett i at DNT bare kan påvirke en liten del av aktiviteten i villreinområdene. For i motsetning til hva man skulle tro når man følger diskusjonen om villreinen, er det langt fra alle som bruker fjellet, som er DNT-medlemmer eller på vei til våre hytter. Statistikk fra hyttene våre i de aktuelle områdene viser at besøkstallene stort sett har vært stabile siden 70-tallet. Det som først og fremst har endret seg over tid, er at presset på villreinens områder har økt gjennom bit-for-bit nedbygging av villreinens leveområder. Og en effekt av hyttebygging og reiselivsutvikling i randsonen til villreinområdene er at en del av stiene vi merker, blir brukt mer. Den trafikken forsvinner trolig ikke om DNT-hyttene stenger eller merkingen forsvinner.

Skal vi lykkes med å redde villreinen, må alle som bruker villreinfjellet, ta grep nå.

DNT frykter at økonomiske og private interesser knyttet til hyttebygging, reiseliv, jakt og annen vekst i kommunene veier tyngre enn verdiene som ligger i friluftsliv og naturopplevelser for alle når tiltakene for å beskytte villreinen bestemmes. Vi frykter at det ikke tas med i beregningen at stengte DNT-hytter kan bety mer telting og etterspørsel etter nye private hytter, og at nedlagte stier betyr flere turgåere utenfor rutene og mindre kontroll på ferdselen.

Vi krever derfor at beslutningene som tas, må være basert på kunnskap om villreinens behov og turgåernes ferdselsmønster. Målet må være å beskytte villreinen samtidig som vi tar vare på vår alles rett til å ferdes i naturen, vår kulturarv knyttet til friluftsliv og vår alles mulighet til store naturopplevelser i eget land. DNT skal bidra med endringer av vårt tilbud der det er godt begrunnet, men vi forventer at kommuner og andre aktører gjør det samme. Da må motorisert ferdsel, jakt, beite, hyttebygging, reiseliv, samferdsel, kraftutbygging og all annen aktivitet i fjellet være med i regnestykket. Skal vi lykkes med å redde villreinen, må alle som bruker villreinfjellet, ta grep nå.