Spørsmålet er ikke hva en Bernander mente i 2021. Det store spørsmålet er hva styringspartiet Arbeiderpartiet vil gjøre med strømprisene. Vi står foran industridød i Agder. Ifølge Acer bestemmer vi prissoneinndeling og har store muligheter til prisjusteringer indirekte ved å justere nettleie, da dette verken er konkurranseutsatt eller kan virke prisdiskriminerende. Det er staten og kommunene som eier både nett og produksjon.

Med en så handlingslammet regjering vi nå opplever, nytter det ikke, kjære Kari Henriksen, å skyte på Bernander. Din debattform minner mest om en dårlig skolevalgdebatt hvor målet er å score billige poenger. Bruk heller tid og evne på å sikre Agder skikkelige energipriser. Det er hva du skal bruke din egen politiske energi på.

Hvis du lurer på hvorfor oppslutningen om Arbeiderpartiet er på et lavmål, sjekk regningen neste måned fra Los eller Å eller hvilket fjollete navn Agder Energi nå har valgt – svaret er innlysende.