Det er barn som ikke får den spesialundervisningen de har vedtak om og krav på. Mange elever har ikke bøker, og de har heller ikke annet læremateriell som følger læreplanene. Andre har skolesekken full av kopierte ark, eller de har gamle bøker som ikke følger de nye kompetansemålene.

Hvilken fremtid er det vi gir til disse barna? Norge er et høyteknologisk samfunn i stadig endring. Hvis vi ikke makter å gi barna våre det beste utgangspunktet for veien inn i fremtiden, vil vi ikke gi neste generasjon de samme mulighetene som har vært tilfelle tidligere.

Når færre ønsker å bli lærere på grunn av de lønns- og arbeidsvilkårene som lærerne har, da sier det noe om at noe er galt.

For å omskrive et gammelt kjent slagord: Uten læreren stopper skolen! Ved å anerkjenne lærernes kompetanse, og bedre skolenes vilkår, sikrer du at ditt barn skal få mulighet til å være elev i det som har vært ett at verdens beste skole- og utdanningssystemer.

Det burde være en selvfølge at barna våre har en lovfestet rett til kvalifiserte lærere, med relevant universitetsutdanning.

Så dette er en appell til dere foreldre: Engasjer dere! Gå i fakkeltog! Lag underskriftskampanjer! Klag til kommuneledelsen!

Dere må ikke godta at kommunen kutter så mye ressurser til skolene, når konsekvensen blir at barna våre ikke lenger får det de har krav på! Utdanning koster, men det er en investering for fremtiden. Ditt barns fremtid.