Som en av de desidert største valgvinnerne så kan man innledningsvis påpeke at vi gikk til valg på mye mer enn de tre sakene som denne representanten fra Venstre påpeker, og ganske mye av dette er «vunnet» i denne perioden.

Men når Benestad nevner de tre sakene Kunstsilo, havn og Gartnerløkke, så er det vel feil å påstå at dette er tapte saker for oss som hadde fokus den veien? Vi mener helt klart at offentlige prosesser nå er bedre og vil aldri igjen gjøres på samme måte som disse var gjenstand for. Dernest så må vi også nevnte at Kunstsilo har blitt vesentlig dyrere etter valget, men grunnet vår «kamp» så har hovedsakelig private måttet ta denne regningen, selv om partier som Venstre ikke liker det. I forhold til Gartnerløkka så har vårt fokus både medført nye gjennomganger og betydelige besparelser, dernest har vårt fokus også medført at Ytre Ringvei har fått en helt annen prioritet. Når det gjelder havn i Kongsgård/Vige, så kan vi ikke se at den ennå er flyttet dit, videre så har vår «kamp» også forhindret at nevnte område er nedbygd med stor og tung havneindustri. Vi opplever ikke dette som tap.

Men vi hadde selvsagt håpt at vi hadde klart å stoppe alle tre nevnte prosesser, noe vi hadde klart basert på valgresultat og valgløfter, men dessverre er det enkelte partier som ikke har vært tilstrekkelig tro mot sine valgløfter, og om så hadde vært tilfelle, så hadde både havn og Gartnerløkke allerede vært stoppet med et flertall på 36 mot 35. I 2023 må vi derfor ha enda større oppslutning for å være sikre i slike saker.

Om Benestad likevel tror at nevnte saker vil gjøre han og hans parti til valgvinner i 2023, så erfarer vi, basert på hvem vi snakker med, at det ikke vil være tilfelle. Velgerne husker fortsatt galskapen rundt disse prosjektene, med særdeles svake prosesser og enormt ukritisk bruk av fellesskapets midler, hvor vi som kommune nå fremover trolig får svi. En slik ukritisk pengebruk vil nå trolig gå direkte inn på de viktigste oppgavene i samfunnet som helse, eldre, oppvekst og mestring. Personlig tror jeg derfor ikke velgerne ønsker «Sør som før», men vil ha ansvarlighet og tydelighet, men det kan jo tenkes at Venstre har en annen oppfatning og mener saker som Kunstsilo, Gartnerløkka og havn virkelig er «jokere» for å vinne velgere om ca et år.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.