Det er krise i strømmarkedet. Vi har ikke nok strøm. Alle blir bedt om å bruke mindre; jeg blir det, alle kontorer og bedrifter, alle departementer osv. Men vi er privilegerte: Vi er ikke i krig med Russland. Vi bor i et av verdens rikeste land. Vi har strømstøtte og velferdsgoder. Med andre ord, vi har alle forutsetninger for å tåle fravær av goder som vi lenge har tatt for gitt.

Flott at Kristiansand kommune har en god strømavtale. Men jeg blir sjokkert når jeg leser i avisa (16.09.22) at kommunen vil opprettholde isbanen på Torvet som tidligere. Den kan bruke opptil 20.000 kilowattimer i måneden, fortelles det. (En utgift på kr 30.000 i måneden.) Kommunen argumenterer med god strømavtale. Men er det et holdbart argument når saken handler om at vi må spare strøm, og det pågår krig med Putin?

Klart isbanen gir gleder, men for et strømforbruk.

Det er jo fortsatt mulig å lage isbaner på små vann, som oppe ved Stampa, når snø og is og kulde åpner opp for slike naturlige skøytebaner. Det er gøy å se all aktivitet der vinterstid. Eventuelt kunne vel kommunen tilby annen aktivitet som ikke sluker strøm?

Selv har jeg nylig foreslått for kommunen at de slår av belysningen i lysløypene. Jeg er «storforbruker» av lysløype, men eier både lommelykt og hodelykt. Hva kommunen tenker om dette vet jeg ikke ennå.

Det jeg lurer på, er hvilke konkrete områder kommunen bruker / har tenkt å bruke mindre strøm på framover? Strømforbruk går sjelden ned sånn helt av seg selv, jamfør opprettholdelse av isbanen, når en har en god strømavtale. Og i solidaritet med Ukraina bør vel også kommunen aktivt arbeide for å redusere sitt strømforbruk, ikke bare private husholdninger og bedrifter.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.