Resultatene viser at innsjøene totalt fordamper mer enn 15 prosent mer vann en tidligere vist.

I løpet av de neste ti år er det ventet at bortimot 2 milliarder mennesker vil mangle rent drikkevann (700 millioner i dag).

Fortsetter fordampingen av all verdens innsjøer (på grunn av global oppvarming) i samme tempo som nå, vil mangel på drikkevann bli ekstremt alvorlig.

Kampen for ferskvann til både mennesker/dyr/landbruk, vil klart bli et behov i nær fremtid.

Kyststater med god økonomi er dem som billigst og enklest kan ta i bruk ny teknologi. Her er Norge i en heldig situasjon, med lang kystlinje til hav og fjorder og god økonomi.

Men for å utrede/prosjektere og gjennomføre et avsaltingsanlegg, vil det sannsynligvis gå bortimot tjue år. På sikt vil vi bli i stand til å avhjelpe våre egne behov, samt bli en eksportnasjon av ferskvann til Europa.

Parallelt med utvikling av et landbasert avsaltingsanlegg må vi blant annet utvikle egne tankskip for transport av ferskvann. Samt et eget rørsystem for transport til resten av Europa. Vi vil bli i stand til å utvikle tusenvis av arbeidsplasser i Europa.

Teknologien Israel har utviklet, kan gi en pekepinn på kostnadene pr. kubikk-meter, basert på deres teknologiske forbedringer.

Dette er med på å gjøre drikkevannsproduksjonen billigere.

Norge eksporterer blant annet laks til hele verden for flere milliarder i året. Her har vi en gylden anledning til å være miljøbevisste, samt skape evigvarende arbeidsplasser.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.