– Det finnes ikke dokumentasjon på at behandlingen kan gi dårligere helse