Hva bør gjøres for å få ned antall fattige barn?

foto