Hysteriet de siste dagene handler om kokain, og lemfeldig omgang med sannhet. Det som er livsfarlig, er når folk uten kunnskap kommer med halvkvedet fakta eller løgn. Det som derimot er fakta, og som ungdommen bør vite, er at kokain kan være farlig, og du kan dø av det. Alt avhenger av mengde, om du blander med andre rusmidler, og kvalitet på rusmidlet.

Alkohol kan også være livsfarlig, med det er sjeldent vi sier «Alkohol er livsfarlig» til ungdommen. Kan det være fordi mange av oss selv drikker alkohol, og at vi skjønner at ved å bruke begrepet livsfarlig om alkohol vil få oss selv til å fremstå som mindre intelligent?

Enda verre er det når ungdommen lyves til med at cannabis er farligere enn alkohol. Dette er regelrett løgn. Tidligere overlege på Blåkors, psykiater og norsk alkoholforsknings grand old man, avholdsmannen Hans Olav Fekjær måtte irettesette daværende leder av Actis, Mina Gerhardsen med: «Alle er enige om at alkohol ikke er litt, men mye farligere enn cannabis.»

Dette får mange til å tro at da mener man at cannabis er ufarlig. Selvsagt er det ikke det. All bruk av rusmidler kan medføre en fare i større eller mindre grad, avhengig av rusmiddel, mengde, blanding med andre rusmidler og kvalitet. Men måler man skadepotensialet for både bruker og omgivelser, så er faktisk alkohol det farligste rusmiddelet av dem alle (Kilde: The Lancet).

Vi må slutte med frykt og den hysteriske tilnærmingen, hvor målet er å skremme ungdommen til vett. Det vet vi ikke fungerer, og fører bare til at de unge ikke stoler på voksne. Selv ikke de av oss som har greie på dette. Og det er farlig.

I tillegg vet vi enormt mye om at stigmatisering og påføring av skam fører unge ut i utenforskapet, hvor de kan ende opp med å ikke ha mer å tape. Den urett må vi ikke gjøre. Vi skal være gode og trygge voksne mot de unge, og gi dem korrekt og faglig forankret informasjon slik at de kan ta så kloke og kvalifiserte valg som mulig.

De aller fleste som eksperimenterer med illegale rusmidler gjør det noen ganger, for så å slutte med det. Andre fortsetter og de fleste har uproblematisk bruk. Men noen av de som fortsetter kan utvikle problematisk bruk. Dette er i all hovedsak på grunn av bakenforliggende årsaker som traumer og lidelser. Undersøkelser fra de som er i rusbehandling viser at 94% har traumer, og 70% har komplekse traumer (Kilde: Rus & Samfunn). Rusbruken deres var selvmedisinering.

Tenk litt på det neste gang du hever din moralske pekefinger.

Til russen vil jeg si: Pass godt på hverandre og unngå å blande rusmidler. Vi i Foreningens Tryggere ruspolitikk fordømmer ikke rusbrukere. Det viktigste er at rusbruk skjer på tryggest mulig måte, at vi kan begrense skade, og forhindre overdoser. Derfor henviser vi de som ønsker mer informasjon til rusopplysningen.no for faktabasert kunnskap uten fordommer. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere lurer på noe. God russefeiring!