Har du fått denne meldinga? Fortell om ditt møte med strømselskapene.