Det vil være inhumant å frata fattige mennesker retten til å be om hjelp, skriver artikkelforfatteren. Det vil være inhumant å frata fattige mennesker retten til å be om hjelp, skriver artikkelforfatteren. Foto: Heida Gudmundsdottir, arkivfoto

Nei til tiggerforbud, tja til tiggerkopp, ja til medmennesker