• Kristiansand markerer «En by for alle» til uken. «For at dette ikke bare skal handle om gode intensjoner, er det vi, den enkelte innbygger, som må sette ideene ut i praksis,» skriver Siren Winjor. På bildet prosjektleder for «En by for alle», Toril Hogstad. FOTO: Kristian Hole

Om broer og murer

Det er noe ved synet av en bro som rører sterkt ved hjertet mitt.