• Her er gjengen samlet på strikkekaféen ved Erkleiv grendeskole. Den nedlagte skolen er et samlingspunkt for bygdas beboere. Fra venstre Eirin Ravnevand, Renate Bekkelien, Inger Marie Sund, Tonny Ugland, Bente Ravnevand, Barbro Kleivane, Solveig Hegland og Stine Hegland. FOTO: Håvard Karlsen

Den nedlagte skolen er bygdas samlingspunkt

En månedlig strikkekafé er høydepunktet for mange av beboerne på Erkleiv, bygda som verken har butikk, skole, barnehage eller rutebuss.