En ungdom glir inn i et mørke av rus.

En pappa går i umiddelbar beredskap. Og blir der.

Men glemmer å ta vare på seg selv.