foto
Melanie Endemann er bare 44 år, men har bestemt seg for hvordan hennes aske skal spres etter henne død. Det skal skje her ute ved Lindesnes fyr – et sted der hun kjenner på ro i sjel og kropp. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Her skal Melanies aske spres