Tidlig i desember kunne den svenske storavisen Expressen avsløre at flere politikere i Sverigedemokraterna (SD) sto bak dypt fremmedfiendtlige og rasistiske kommentarer på nettstedet Avpixlat.

Kommentarene var skrevet anonymt, men Expressens samarbeidspartner – Researchgruppen – hadde utnyttet et sikkerhetshull i kommentarsystemet Disqus for å hente ut skribentenes e-postadresser. De fleste av de avslørte SD-politikerne var aktive på lokalplan, og er ikke særlig interessante.

Den verste avsløringen for Sverigedemokraternas del var den av Marie Stensby.

Frem til saken brast var hun leder for partiets avdeling i Västra Jämtland, varamedlem av partiets styre nasjonalt, og hun hadde også blitt nevnt som mulig kandidat til Riksdagen ved valget neste år. Stensby hadde blant annet skrevet kommentarer som var positivt innstilt til Anders Behring Breivik, selv om hun tok avstand fra handlingene hans. I en av dem skrev hun at Breiviks «tale» i rettssalen «i det stora hela [är] ett bra tal, innehållande många, för pk-sidan, svårsmälta sanningar».

Expressens samarbeid med Researchgruppen har i seg selv vakt kritikk. Årsaken er – som det svenske fagtidsskriftet Journalisten påpeker – at dette er et løst sammensatt nettverk der flere har koblinger til den såkalt autonome bevegelsen, helt ytterst på svensk venstrekant. Materialet de har fremskaffet er likevel interessant.

Med utgangspunkt i brukernavnene til 1500 av de mest aktive kommentatorene på fire nettsteder – Avpixlat er det mest moderate av disse, og ofte klart innvandringsfiendtlig – har Researchgruppen klart å identifisere 406 personer. Hvem er de? Tidligere har man gjerne ment at unge menn dominerer på slike nettsteder, også med utgangspunkt i en svensk Synovate-undersøkelse fra 2011. Researchgruppens tall for de aktive skribentene viser noe annet: Menn er riktignok sterkt overrepresentert, 80 % av de 406 er menn. Flest av dem er imidlertid i aldersgruppen 50–59. Blant kvinner er aldersgruppen 40–49 den største.

Researchgruppen spekulerer i at de yngre kanskje er flinkere til å skjule sine spor, men de påpeker også at folk fra høyst ulike samfunnslag er representert. Med andre ord: De som sprer hat på nett er kanskje en mer sammensatt gruppe enn mange har likt å tro.

Enda mer interessant er sammenfallet mellom dem som kommenterer på høyreradikale Avpixlat og dem som kommenterer på SVTs populære debattforum SVT Debatt: De 14,5 prosentene som er aktive begge steder står faktisk for litt over halvparten av kommentarene på SVT. Selv om en del av disse neppe støtter Avpixlats politiske profil, forteller tallene oss noe om hvordan en minoritet kan påvirke nettdebattene sterkt, og til og med dominere dem.

Også i Norge vil man se at det florerer av stemmer med ulike ytterliggående standpunkter i kommentarfeltene. Ikke bare høyreradikalisme. Også ville konspirasjonsteorier og kvinneforakt er blant det som dukker opp. At de som ser ut til å være ganske mange egentlig kan være ganske få, kan imidlertid være verdt å huske på neste gang du leser et kommentarfelt og kjenner kvalmen komme sigende på.

Kanskje kan det også være en inspirasjon til å litt oftere tre ut av den tause majoritet?