foto

AI-intelligens skal kjenne igjen fisk

For noen år siden fikk Tonje Knutsen Sørdalen og kollegene hennes en idé som kan bli en sensasjon.