Fra hjemmefest til rulling. Slik ble «Anders» avhengig av kokain.

Det tok én uke fra han prøvde kokain første gang på fest med russebussen, til han kjøpte det selv.