Kris­tin G. Andre­sen: – De som sier penger ikke betyr noe, snak­ker ikke sant