Etter at Margrethe Erikstad brakk lårhalsen i sommer, bruker hun tiden på å trene, og på å holde lyrikkaftener. De forbereder hun seg på ved å lære ting utenat. Hun synes livet er verd å leve, også når man er 93 år gammel. Foto: Torstein Øen

Hvordan ble livet, egentlig?

Seks mennesker som har levd lenge forteller.