Foto: Shutterstock

Nå fins det dataprogrammer elever kan bruke for å lage så gode tekster at det er umulig for læreren å oppdage. Bør de forbys? Eller bør lærerne legge om måten de setter karakterer på?