Krimtekniker Silje Tofte er en av vel hundre etterforskere i Agder politidistrikt. Her undersøker hun åstedet etter en brann i en leilighet. De første timene etter en slik hendelse er uhyre viktige for etterforskningen. Krimtekniker Silje Tofte er en av vel hundre etterforskere i Agder politidistrikt. Her undersøker hun åstedet etter en brann i en leilighet. De første timene etter en slik hendelse er uhyre viktige for etterforskningen. Foto: Kjartan Bjelland

Yrke: Etterforsker