• Krimtekniker Silje Tofte er en av vel hundre etterforskere i Agder politidistrikt. Her undersøker hun åstedet etter en brann i en leilighet. De første timene etter en slik hendelse er uhyre viktige for etterforskningen. FOTO: Kjartan Bjelland

Yrke: Etterforsker

Både riksadvokaten, Kripos-sjefen og lederen i politiforbundet er bekymret for kvaliteten på politiets etterforskning. Hvordan oppleves hverdagen for de drøyt hundre etterforskerne som jobber i Agder politidistrikt?