• De er alle enige om at det er flott å bo på Mykland og at de gjerne vil ha enda flere til å flytte hit. Fra v: Marie Førsund Kile (9), Johanna Skoglund Wikøren (9), Rebecca Olsen (8), Marianne Knutsen (11) og rektor Signe Heldal Risholt. Rektor dagpendler mellom Grimstad og trives med det. FOTO: Johs. Bjørkeli

Myklands største ønske er flere sambygdinger

Alle, fra førsteklassingen til gamleordfører Aadne K. Mykland (85), vil gjerne ha flere folk til Mykland. Den store skogbrannen for 10 år siden har skapt litt vekst i bygda.