Aase Marthe Johansen Horrigmo fra Vennesla er Agders eneste statssekretær, i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Aase Marthe Johansen Horrigmo fra Vennesla er Agders eneste statssekretær, i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Reidar Kollstad

Forårsaket full utrykning