• Det er et nært samspill mellom helsa vår og boligen vi bor i. FOTO: Microstock

Boligen betyr mye for helse og omsorgsbehov

Leder av Senter for eiendomsøkonomi på UiA forsker på hvor mye boligen betyr for helsa vår – og for økonomien til kommunene.