Ole Einar Haaland er tredje generasjons driver av fabrikken Audna Cement AS. I dag produserer han kantstein, mens fabrikken produserte takstein da bestefaren startet opp under krigen. Ole Einar Haaland er tredje generasjons driver av fabrikken Audna Cement AS. I dag produserer han kantstein, mens fabrikken produserte takstein da bestefaren startet opp under krigen. Foto: Kjartan Bjelland

Han har fabrikk i hagen og pub på loftet