VENNESLA: – Dette er en plass som kan holde deg i aktivitet, slik at du ikke bare går på veggen hjemme.

Lone Therese Storli Haaland sitter ved et bord i monteringsavdelingen til A3 Ressurs på Kvarstein i Vennesla.

Storli Haaland kom dit i januar for å finne ut hvor mye arbeidskraft hun har.

– Jeg merket at jeg ikke klarte å jobbe like mye som andre, sier 26-åringen, som ble mamma i 2019.

foto
Her pakker Lone Therese Storli Haaland (t.v) og Anne Siren Aanensen (t.h.) såpeposer som skal sendes ut til en kunde. Bak står Ole Kristian Lauvland, daglig leder i A3 Ressurs. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Målet er ordinær jobb

Året etter var hun klar for å komme seg ut i arbeid igjen, men det ble vanskelig på grunn av koronaen. Mange bedrifter permitterte ansatte.

– I november mistet jeg også mamma, og da var jeg ikke klar for å jobbe. Jeg måtte bli ferdig med den verste sorgprosessen, sier Storli Haaland.

– Heldigvis fikk jeg lov til å komme hit. Da har jeg noe å gjøre, og kan være i aktivitet.

Nå jobber hun rundt fire timer tre dager i uka. Planen er å komme ut i ordinært arbeid på sikt.

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir. Jeg må i hvert fall komme i form psykisk etter mamma først, sier Storli Haaland.

Tidligere drømte hun om å jobbe med utstilling på Ikea. Storli Haaland har en bakgrunn innen interiørdesign. Nå vet hun ikke hva som skjer.

– Jeg håper jeg får en ordinær jobb.

foto
Lone Therese Storli Haaland (t.h.) og Anne Siren Aanensen (t.v.) begynte begge å bli litt lei av veie og pakke såpe da Fædrelandsvennen var innom. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen
 • A3 Ressurs er en attføringsbedrift med to arbeidsmarkedstiltak. Hovedoppgaven; å få folk ut i jobb.

 • Bedriften har til sammen 57 plasser. Disse fordeler seg på arbeidsforberedende trening (AFT) og varige tilrettelagt arbeid (VTA).

 • A3 Ressurs samarbeider tett med Nav og skal bistå personer som av helsemessige eller andre årsaker står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

 • Hovedadministrasjonen ligger på Kvarstein. Der er også butikken Sans Vennesla, snekkerverksted, monteringsavdeling og base for vaktmester/servicetjenester.

 • I Vennesla kulturhus ligger kafeen Smia og i Hunsfos næringspark har de en lager- og logistikkavdeling.

– Det viktigste vi gjør er å ta enkeltmennesker på alvor, sier daglig leder Ole Kristian Lauvland.

– Alle kan bidra med noe, men noen har en bagasje som gjør det vanskelig å komme ut i arbeidslivet.

Kan bli i to år

Øistein Rosen er en av fem jobbkonsulenter i A3 Ressurs. Han jobber med arbeidsforberedende trening der målet for arbeidssøkerne er ordinær jobb. Her er det 27 plasser.

– De er her i alt fra en måned til to år. Noen har vært lenge utenfor arbeidslivet.

Arbeidssøkerne får tilbud om arbeidsrettet opplæring og mulighet for fagopplæring. Arbeidstreningen skjer både intern i A3 og eksternt i lokale bedrifter.

Kravet fra Nav er at minimum 60 prosent skal være ute i en ekstern bedrift.

– Nå er vi på rundt 80 prosent, sier Rosen.

foto
Øistein Rosen er jobbkonsulent ved A3 Ressurs. Foto: Håvard Karlsen

– Mulighet til å lykkes

Forventingen er også at minimum halvparten enten skal få ordinær jobb eller begynne på skole.

– Vi ligger veldig godt an, sier Rosen.

– Hvordan er det for deg å se folk få jobb?

– Det er helt fantastisk. Vi gir folk en mulighet til å lykkes, men det er dessverre også noen som ikke klarer det.

Lauvland berømmer både samarbeidet bedriften har med Nav, og alle de positive arbeidsgiverne som tør å gi folk en ny sjanse.

– Alle mennesker har behov for å bli sett, bli bekreftet og heiet på. Det får jeg av mine kollegaer hver dag, og det ønsker jeg å gi tilbake.

Agder på bunnen

 • I januar 2022 var det 362.000 personer som mottok uføretrygd i Norge. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år var på 10,5 prosent.

 • Det var Agder som hadde høyest andel uføretrygdede per fylke, med 14,3 prosent.

 • I tillegg øker andelen unge uføre mellom 20 og 30 år.

– Det er betenkelig. Agder har også stort frafall på videregående skole, sier Rosen.

Flere av de som faller ut, kommer til A3 Ressurs.

– Vi prøver å motivere dem, for man mister utrolig mange muligheter dersom man ikke fullfører skolegangen, sier Rosen.

En viktig oppgave er å kartlegge ressursene til hver enkelt kandidat.

– Det er trist med unge uføre, men det vi ser er at de aller fleste har noe arbeidsevne. Noen få blir 100 prosent uføre, men også de har ressurser. Det ser vi jo her, sier Ole Kristian Lauvland.

– Blir utfordret

 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er det andre tiltaket i A3. Det er et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet.

 • A3 Ressurs har 30 slike plasser. De jobber i forskjellige deler av bedriften.

 • De fleste har vært uføre i mange år, og noen har en bagasje som gjør en ordinær jobb vanskelig.

– Man kan også få støtte fra Nav til varig tilrettelagt i bedrift. Det er også flott, men det er ikke mange VTA-er som går ut i ordinær jobb i løpet av et år.

foto
Solveig Hugdahl (t.h.) tar nå fagbrev i salg og service. Her står hun sammen med Christin E. Prosgaard, som er arbeidsleder ved Sans Vennesla. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Fagbrev som 41-åring

En av de som kanskje kan få seg ordinær jobb, er Solveig Hugdahl.

Fem dager i uka jobber hun i butikken Sans Vennesla.

– Solveig er har veldig stor hjelp av. Hun er min høyre hånd, sier Christin E. Prosgaard, arbeidsleder ved Sans.

Hughdal har vært der siden 2017.

– Hun holder på å ta fagbrev i salg/service nå, forklarer Prosgaard.

– I en alder av 41 år, supplerer Hugdahl.

– Det er trygt her

Fagprøven er i slutten av mai. Dersom Hugdahl ønsker det, kan A3 bidra med å skaffe henne en ekstern praksisplass etter det.

– Den dagen Solveig har lyst til å prøve seg ute, kan vi få inntil seks måneder med Nav-midler, og hun vil ikke miste plassen sin her, sier Lauvland.

Hugdahl synes det er litt skummelt å tenke i de baner.

– Det er trygt her, sier hun.

Sans-butikken, som ble åpnet for snart fem år siden, brukes til å gi både unge og eldre arbeidstrening.

– Vi har hatt forskjellige deltakere her, som har jobbet i butikk, nettbutikk og ekspedert, sier Prosgaard.

Hun har vært i A3 Ressurs i ti år.

– Tilbake til arbeidslivet

Utegruppa, som tilhører vaktmester/servicetjenester, er en annen, sentral del av virksomheten til A3 Ressurs.

De pleier å ha nok å gjøre, og utfører blant annet flere oppdrag for kommunen og andre kunder. Det kan være alt fra flytteoppdrag til serviceoppdrag.

– Jeg har med meg seks-åtte stykker. Vi klipper plener om sommeren og driver med trefelling og treproduksjon nå, sier arbeidsleder Asbjørn Geir Johannessen.

Han beskriver det som utrolig bra arbeidstrening.

– Kravet fra Nav er at vi skal måle restarbeidsevne. Det er lett å telle vedsekker man produserer i løpet av en dag, sier Johannessen.

De som bruker utegruppa som arbeidsforberedende trening, går ut i en ekstern bedrift etter en måneds tid.

– Det er veldig mange som kommer tilbake til arbeidslivet gjennom utegruppa, og det er veldig tilfredsstillende å se, sier Johannessen.

Knut Ragnar Aamdal har vært der i litt over ett år og jobber tre dager i uka.

– Det er en veldig trivelig arbeidsplass. Jeg trives veldig godt, sier han.

foto
Her er utegruppa i aksjon. Fra venstre; Rasim Gashi, Jan Otto Møllevold, Knut Ragnar Edvardsen Aamdal, Asbjørn Geir Johannessen (arbeidsleder). Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Åtte arbeidsplasser

Ved Hunsfos næringspark, ligger A3 Ressurs sin base for lager- og logistikkavdeling.

– Vi kommer i kontakt med næringslivet på Hunsfos, sier Thomas Buvik, arbeidsleder for lager og logistikk.

Der har de lager for andre bedrifter. Per nå er det 16 bedrifter som lagrer varer i bygget på 1200 kvadratmeter.

– Hvor mange får arbeidstrening?

– Åtte. Noen i varig tilrettelagt og noen i arbeidsforberedende trening. Da får de øvd på alt fra å sortere reflekser til veldig avanserte logistikkoperasjoner, sier Buvik.

Lager- og logistikkavdelingen har i tillegg oppdrag for de lokale bedriftene på Hunsfoss.

– Vi har dekkhotell for verkstedet, vi lagrer for bryggeriet og har litt for næringsparken.

foto
Trym Nordhagen (t.h.) har jobbet på lageret siden 2016. Her står han sammen med Thomas Buvik, arbeidsleder for lager og logistikk. Foto: Håvard Karlsen

– Har stor betydning

– Hvordan er det for deg å se de som kommer hit få seg jobb etterpå?

– Det skjer ikke hver måned, men når det skjer, er det veldig gøy.

Buvik forteller om en tidligere ansatt som hadde problemer med å ta ut penger av minibank da han kom.

– Nå tar han bussen til Kristiansand, tar fagbrev og har kolleger fra andre nasjoner. Det er et litt annet liv enn å sitte foran pc-skjermen.

Arbeidsplassen er også viktig for de som er der fast.

– Det betyr ganske mye å ha kolleger og en plass å føle seg nyttig. Det er ordentlige firmaer vi betjener. Hvis du gjør noe galt får det konsekvenser. Det er viktige oppgaver og har stor betydning for de som er her.

– Alternativet er ganske ensomt for mange, legger Buvik til.

Skreddersydd på kafeen

Det siste stedet A3 Ressurs gir arbeid og arbeidstrening er kafeen Smia Vennesla som ligger i kulturhuset i sentrum.

Hun hadde vært ute jobb i mange år.

– Er ordinær jobb et mål for deg?

– Nei, jeg er uføretrygdet og tror ikke jeg klarer en vanlig jobb. Det er bedre med skreddersydd opplegg her.

Lauvdal beskriver kafeen som et fint sted både for de som skal være der på kort og lang sikt.

– Det er veldig relevant erfaring å ta med seg hvis man ønsker å gå videre til annet arbeid. Det er også mange som trives veldig godt når de kommer hit. Det er et godt arbeidsmiljø, sier han.