foto
– Det viktigste er å være ærlig med seg selv. Men det er også det vanskeligste. Kan vi tegne et ærlig bilde av oss selv, og ikke det glansbildet vi ofte prøver å vise? Det stilles så store krav i samfunnet i dag, og det er så lett å tenke at vi ikke er gode nok. Foto: NTB/SHUTTERSTOCK

– Livene våre styres veldig av frykt