Deltakerne på kokkekurset har enten opplevd slag eller sitter i rullestol på grunn av ryggmargsskade. Foran venstre Marit Larsen, Liv Gundersen, Bjørg Nilsen, Tore Nilsen, Helle Kristin Ulvseth, Anita Iversen (kokk) og Vidar Sannes. Tom Atle Steffensen er til høyre i rullestolen. Bak fra venstre: Gro Hilde Tengesdal (kokk) og Steinar Voreland (kokk). Deltakerne på kokkekurset har enten opplevd slag eller sitter i rullestol på grunn av ryggmargsskade. Foran venstre Marit Larsen, Liv Gundersen, Bjørg Nilsen, Tore Nilsen, Helle Kristin Ulvseth, Anita Iversen (kokk) og Vidar Sannes. Tom Atle Steffensen er til høyre i rullestolen. Bak fra venstre: Gro Hilde Tengesdal (kokk) og Steinar Voreland (kokk). Foto: Kjartan Bjelland

Slagrammede lærte lure kjøkkentriks