33 tonn tunge «Høllen» har fraktet folk, post, varer og dyr i Søgnes skjærgård siden 1967. Inne i styrhuset står Geir Lillerovde, foran sitter f.v. Tobias Frenzel (9), Marius Wikstøl Olsen (9) og Maria Gabrielsen (13) og klapper båtshunden «Sigurd». 33 tonn tunge «Høllen» har fraktet folk, post, varer og dyr i Søgnes skjærgård siden 1967. Inne i styrhuset står Geir Lillerovde, foran sitter f.v. Tobias Frenzel (9), Marius Wikstøl Olsen (9) og Maria Gabrielsen (13) og klapper båtshunden «Sigurd». Foto: Reidar Kollstad

Skjærgårdens trofaste sliter i motvind