Agorafobi handler om å frykte å få panikk i situasjoner der en ikke kan komme seg unna. Da er det bedre å gjemme seg, tenker mange. De kan få hjelp til å håndtere panikken. Agorafobi handler om å frykte å få panikk i situasjoner der en ikke kan komme seg unna. Da er det bedre å gjemme seg, tenker mange. De kan få hjelp til å håndtere panikken. Foto: Shutterstock

Alle kan lære seg å behandle angst