• SLITER: Mange unge sliter med livet sitt. Drop in- tilbudet i Tvedestrand har ført til at en del barn og ungdom nå får hjelp tidligere, og dermed ikke trenger mer omfattende hjelp senere. FOTO: Illustrasjonsfoto

- Terskelen for å få hjelp må ned

Norsk psykologforening vil at flere skal få psykologhjelp i hjem— kommunen.