Forsker: – De fleste sliter med dyp sorg

Siden midten av 1980-tallet har forsker Yngve Hammerlin hatt samtaler med en rekke personer som er dømt for drap.