Andine Løvdal (18) fra sørlandsbygda Iveland vil bli barnevernspedagog. Hun vil til Vestlandet eller Tromsø for å studere. Andine Løvdal (18) fra sørlandsbygda Iveland vil bli barnevernspedagog. Hun vil til Vestlandet eller Tromsø for å studere. Foto: Tomm W. Christiansen

Bare tre av ti jenter vil tilbake til bygda de vokser opp i