Religionen forandrer seg og er blitt romsligere. I vår tid er det blitt «lov» med kvinnelige prester og biskoper. Her blir biskop Helga Haugland Byfuglien innsatt som preses i 2010. Hun ble første kvinnelig leder for bispekollegiet i Den norske kirke. Her får hun bispekorset fra visepreses Oslo biskop Ole Christian Kvarme. Religionen forandrer seg og er blitt romsligere. I vår tid er det blitt «lov» med kvinnelige prester og biskoper. Her blir biskop Helga Haugland Byfuglien innsatt som preses i 2010. Hun ble første kvinnelig leder for bispekollegiet i Den norske kirke. Her får hun bispekorset fra visepreses Oslo biskop Ole Christian Kvarme. Foto: Ned Alley / Scanpix

Gud er blitt snillere