Sol. Norges eldste, men uten stemmerett. Foto: Stein J. Bjørge

Stemmingen i gang i Søgne. 8600-åring får ikke delta.

16- og 17-åringer får være med å stemme om kommunegrenser på Sørlandet. Men ikke Norges eldste skalle.