• Snadder er ikke lenger god butikk. FOTO: Lars Hollerud

Røykeringen er sluttet

Jeg skulle bare ha visst, på slutten av 1970-tallet, at jeg ikke burde ha røykt pipe. Jeg burde i alle fall ikke ha blåst røyk i ansiktet på Dagfinn Høybråten.