• Fattigdommen øker i Norge. Mens det rundt tusenårsskiftet var 2-3 prosent som var fattige, er fattigdomsraten nå over 10 prosent. FOTO: Shutterstock

– Foreldre anstrenger seg for å skjerme barna fra fattigdom

Forskningen til UiA-dosent Anne Brita Thorød viser at foreldre strekker seg alt de kan for å skjerme ungene fra fattigdommen.