«Til tross for øredøvende enighet i klimaforskningen gjennom flere tiår, lever vi i en kultur gjennomsyret av klimaskepsis. Den norske hverdagen er i praksis skånet for klimatiltak,» skriver Kristine Hognerud Træland.  «Til tross for øredøvende enighet i klimaforskningen gjennom flere tiår, lever vi i en kultur gjennomsyret av klimaskepsis. Den norske hverdagen er i praksis skånet for klimatiltak,» skriver Kristine Hognerud Træland. Foto: Sondre Steen Holvik

Opp med en hånd alle som har tenkt å halvere CO2-utslippet sitt