Synne og Lauritz trener seks dager i uken. I helgene reiser de ofte til trener Tor Fløysvik i Oslo på fellestreninger, eller de pendler fram og tilbake til hverandre for å trene. Mens Synne bor i Kristiansand, bor Lauritz i Lillestrøm. Ellers i uka trener de to hver for seg.  Synne og Lauritz trener seks dager i uken. I helgene reiser de ofte til trener Tor Fløysvik i Oslo på fellestreninger, eller de pendler fram og tilbake til hverandre for å trene. Mens Synne bor i Kristiansand, bor Lauritz i Lillestrøm. Ellers i uka trener de to hver for seg. Foto: Jacob Buchard

Ofrer alt for dansen