• Synne og Lauritz trener seks dager i uken. I helgene reiser de ofte til trener Tor Fløysvik i Oslo på fellestreninger, eller de pendler fram og tilbake til hverandre for å trene. Mens Synne bor i Kristiansand, bor Lauritz i Lillestrøm. Ellers i uka trener de to hver for seg. FOTO: Jacob Buchard

Ofrer alt for dansen

Synne Westin Kristiansen (13) har 150 reisedøgn i året, trener seks dager i uka og vil erobre verden med vals og cha-cha-cha.