foto
Vinlegging krevde tett oppfølging og solide kunnskaper. Her ser vi fra venstre kjellermester Olaf Bakker, kjemiingeniør K. G. Puntervold og juniorsjef Sjur Fuhr som tester kvaliteten tidlig på 1930-tallet. Foto: Grimstad gartneris arkiv

Slik ble Mons Fuhr Norges vinkonge

Våren 1894 dro Mons Fuhr fra Luster i Sogn for å gå på hagebruksskole i Grimstad. Et par tiår seinere var frø- og vingründeren blitt Norges – og Skandinavias – ubestridte vinkonge.