• Mine mål for resten av livet kan kort oppsummeres i et livsmotto jeg en gang mistet av syne, men som jeg ikke lenger er villig til å ignorere: følg hjertet! FOTO: Shutterstock

Den som våger…

Klarer du å skille mellom stemmen fra hodet og stemmen fra hjertet?