– Jeg ser på møbler som et kunst­verk, ikke bare en bruks­ting

Innehavereren av vintagebutikken «Lille Danske», Lena Søvik mener vi i større grad bør våge å gi brukt til jul.

Foto: Jacob J. Buchard