• Omar Sadiq er ny daglig leder i Plattform - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. - Jeg vil ikke sitte og se på at ungdom fra vår landsdel - mitt kjære Sørlandet - ødelegger eget og andres liv i en meningsløs radikalisering. FOTO: Kjartan Bjelland

Født på ny i 2012

Ute blant venner levde han i én kultur. Hjemme var det andre tradisjoner som gjaldt. — Men hva skulle jeg velge bort uten å skuffe noen? spør Omar Sadiq.