foto
Nicolai Østeby (18) i Høyre, Ida Hirst (21) i Arbeiderpartiet og Anja N. Abusdal (25) i Senterpartiet er tre unge politikere i Kristiansand. De snakker med fvn om skolering i ungdomspartier og hvordan unge velgere oppfattes av partiene. Foto: Stella Marie Brevik

Tre unge talenter: Slik forbereder de seg på en fremtid i politikken

Eliteskole, stresstesting, sommerleir, lagånd, debattkurs og retorikk. Slik oppfostres de lokale ungdomspolitikerne i Agder. Møt tre av dem her.